NUtest để test tự động

c-sharp

(Nguyễn Văn Nam) #1

Các anh hiểu biết về test cho em hỏi chút là sử dụng thằng NUnit để test tự động winform thì làm như nào vậy ạ. Mà làm sao để khi test nó chạy thì form hiện lên và chạy theo các bước script mình đã viết vậy ạ. Nếu có tài liệu hay hướng dẫn thì càng tốt. Thanks.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?