Numpy.vstack như thế nào là đúng

np.vstack([1,-1,1])  

np.vstack([[1],[-1],[1]])

a = np.array([[1, -1, 1],[5, 2, 4]])
np.vstack(a)

mình không hiểu tại sao cái code thứ nhất lại đưa về 1 mảng dọc thay vì mảng ngang.
cái thứ 2 mình muốn nó coi mỗi số là 1 hàng để kéo dọc , còn thứ 3 thì là 2 kích cỡ 3 kéo thành 2 hàng

À mình hiểu vấn đề rồi, thiếu [] nữa là ổn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?