Nữ giới có nên học CNTT?

Mọi người nói là nữ thì không nên học CNTT, chọn ngành khác như kinh doanh, marketing, … thì tốt hơn. Các A/C nghĩ thế nào? #nuhoccntt #nugioi #cntt

Thay vì làm dev, bạn có thể tester đa phần là nữ, hợp lý

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?