Những game như Liên Quân được lập trình bằng những ngôn ngữ gì?

Những game như Liên Quân thì các lập trình viên sử dụng ngôn ngữ gì để lập trình ạ?

C#

Liên quân mobile có tên tiếng anh là Arena of Valor. Arena of Valor xài Unity. Unity viết bằng C++ nhưng có thể code bằng C# :slight_smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?