Nhờ check grammar cũng như cách hành văn

Hi everyone,


That the “fame”( maybe or maybe not :)) ) IELTS teacher posted her academic IELTS test falsified from 6.5 to 8.0 overall is circulating on the social networking sites several days; as that case, I realized that I was also led the nose by my current teacher who showed IELTS 8.5 but just 6.0 bands in fact. I did get pissed off -and be speechless as well. How can he do that? Although I have learned his class for more than 4 months and I know his abilities can get a higher score, here’s the important thing: the virtue of a teacher. He just sit for an IELTS test once time, then edited his result to duping others into taking his english courses.
Anyway, the secrets ain’t always suppressed, they are sure to come to light. What goes around comes around. Karma does exist. That is the way it works.


Vụ này đang dậy sóng trên mạng gần đây và cũng nhờ nó mà em cũng dig up dirt on về thầy đang em ạ. Em sử dụng từ của chị Hana’s Lexis để viết lại ý mình. Mong anh chị chỉnh sửa cho hợp văn phong tiếng Anh giúp em ạ :grin: Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc!

Chỗ này mình thấy thiếu thiếu, mình nghĩ bạn nên viết là That's the "fame" (...) of an IELTS teacher

led by the nose

Nên ghi là “showed his/her IELTS” cho rõ nha bạn

study in his class nha bạn. Bạn lên google tìm hiểu sự khác biệt giữa study và learn.

Chỗ này không rõ ràng, nên viết là I know with his abilities he can get a higher score

once là một lần, nên không cần thêm time vào sau

trường hợp nêu mục đích thì to + động từ nguyên mẫu

Từ ain't không nên dùng trong văn viết nhiều, bạn nên dùng aren't trong trường hợp này.

6 Likes

Văn viết thì are not chứ aren’t cũng không hoàn toàn hợp lý nhe :smile:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?