Nhập xuất file bị lỗi

nhập xuất file trong c++ mà nó có giá trị rác thì phải làm sao ạ nhập mảng 5 số 12345 vào file sau đó in ra mà nó in kèm theo số rác nữa

5
123450425466500

Code của bạn đâu rồi?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?