Nhập và xuất dữ liệu với getline

  int n;
    cin >> n;
    string s;
    getline(cin,s);
    cout << s << " " << n;

Mọi người cho em hỏi với ạ @@ sau khi chương trình dừng lại và em nhập vào giá trị n ở dòng cin đầu tiên thì dòng getline của em lại bị chương trình bỏ qua @@. Ai giải thích cho em được không ạ :< em cảm ơn

Hmmm…
Anh tìm kiếm từ khoá tại sao phải xoá bộ đệm xóa bộ đệm trong Cpp nhé. Chịu khó search theo key sẽ có đầy đủ thông tin ạ.

3 Likes

oki mình cảm ơn. Nhưng ngoài cpp ra thì các ngôn ngữ khác có trường hợp tương tự kh ạ :3

Có nhé anh
Chỉ là mỗi ngôn ngữ có 1 cách xoá riêng thôi. Còn có cái nào tự xoá không thì em không rõ

3 Likes

C/C++ đều bị kẹt input (vẫn chạy tiếp), Pascal là runtime error :smiley: Còn ngôn ngữ nào chỉ cho nhập chuỗi là ko bị.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?