Nhập số thực và tính tổng tất cả chữ số nguyên tố bằng ngôn ngữ C

Mọi người giúp e giải bài: Nhập vào số thực n và tính tổng S bằng tất cả chữ số nguyên tố có trong số thực n bằng ngôn ngữ C. Ví dụ nhập n = 12345 thì s=2+3+5(số nguyên tố trong n)=10 ạ. E cám ơn

  1. Đầu tiên, bạn viết một hàm để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không?
  2. Bạn cho vào vòng lặp while mỗi lần chạy là ta chia lấy dư 10 rồi kiểm tra số đó là số nguyên tố hay không
  3. Nếu là số nguyên tố thì mình cộng vào tổng thôi.

dạ nhưng mà e k biết xài vòng lặp để nó kiểm tra xong r cộng tổng vào ấy ạ

Bạn xem phần kiểm tra số nguyên tố ở đây nhé
https://daynhauhoc.com/t/wiki-ham-kiem-tra-so-nguyen-to-trong-c-c/2171

https://daynhauhoc.com/guidelines

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề là nhờ trợ giúp bài tập về nhà, bài thảo luận, hoặc một nhiệm vụ mà người tạo chủ đề phải tự mình hoàn thành.
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?