Nhập liệu trên textbox và gán giá trị vào listbox thông qua combobox

Capture

Mình đang học và tập làm 1 cái ứng dụng nhỏ

Khi nhập liệu vào textbox (1) và chọn giá trị bên combobox (2)
nhấp nút “Thêm” thì giá trị ở textbox sẽ add vào listbox đúng với giá trị đã chọn ở combobox.

với nút xóa thì khi chọn trên listbox giá trị nào thì ta xóa giá trị đó
với nút sửa để thay đổi thông tin sai ạ

nhờ các anh chị giúp ạ

“nó” là ai?
"listbox ở đâu?
“add item ở ô testbox (1) vào”, vậy item ở đâu? testbox là gì? add item vào testbox vào đâu?

bạn cân học lại tiếng Việt để diễn đạt câu hỏi
và kể cả khi bạn có diễn đạt tốt hơn thì với câu hỏi kiểu này cũng khó mà nhận được sự giúp đỡ, vì câu hỏi này chưa thấy vấn đề gì có thể giúp đỡ được

5 Likes

Hi there,

Cậu vui lòng bổ sung thêm thông tin cho topic này để làm rõ vấn đề nhé! :smile: Với mô tả này, không ai giúp được cậu đâu.
Ngoài ra, tớ cũng rất khuyến khích cậu thử debug trước khi hỏi. Đây nhiều khả năng là lỗi logic do cậu implement sai.

Cậu có 1 ngày để cải thiện chất lượng câu hỏi. Sau thời gian này, topic sẽ bị đóng lại.

4 Likes

Mình hiểu ý bạn muốn hỏi. Nhưng chờ bạn sửa lại câu hỏi rõ ràng rồi trả lời.
Testbox?

3 Likes

dạ, xin nhận khuyết điểm ạ

1 Like

dạ, do em cẩu thả, xin lỗi ạ

Nhìn 2 cái (3a) và (3b) bạn biết bạn đầu mình nghĩ nó là 2 cái TextArea không? Bạn phải giải thích thêm là (3a) và (3b) là 2 ListBox chứ!
Như 1 câu đố cho người trả lời.

if - else chỉ thế thôi.
Nếu chọn chữ A thì sẽ chọn đến nhà bạn A.
Ngược lại nếu chọn chữ B thì sẽ đến nhà bạn B.

3 Likes

dạ em giải được rồi cảm ơn ạ

 def cauhinh_add(self):
    CH_nhaplieu = self.uic.CH_txt_nhaplieu.text()
    CH_ccb_sel = self.uic.cbBox_selectform.currentText()
    CH_list_ngkybc = self.uic.listWidget_nkbc.currentIndex()
    CH_list_nglapbc = self.uic.listWidget_blbc.currentIndex()
    if CH_ccb_sel == "Người ký báo cáo":
      self.uic.listWidget_nkbc.addItem(str(CH_nhaplieu))
    elif CH_ccb_sel == "Người lập báo cáo":
      self.uic.listWidget_blbc.addItem(str(CH_nhaplieu))
    else:
      msg = QtWidgets.QMessageBox()
      msg.setIcon(QtWidgets.QMessageBox.Warning)
      msg.setStyleSheet("background-color: rgb(255, 0, 0);\ncolor: rgb(255, 255, 0);")
      msg.setWindowTitle("Thông Báo !!!     ")
      msg.setInformativeText("Thao tác chưa đúng quy trình !!!")
      msg.exec_()

em đổi listbox thành listwidget là ok rồi ạ

giờ em đã add được giá trị vào, nhưng khi mở lại ứng dụng nó ko lưu ạ,
làm sao để nó giá trị mình đã gán để còn dùng cho việc khác ạ
An cảm ơn anh đã rep ạ

Muốn lưu lại thì bạn phải lưu dữ liệu vào tập tin hoặc CSDL chứ, lúc mở ứng dụng lại thì đọc tập tin/CSDL rồi hiển thị lại.

4 Likes

Có cảm giác nhiều người nhảy vào học lập trình mà không học kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm hoạt động ra sao nhỉ?

Bất cứ phần mềm nào có input thì ngoài những bài tập nhập xuất cơ bản nhập môn thì thường sẽ phải có hoạt động CRUD khi viết thành ứng dụng, cái đó hổng lẽ người lập trình không nhận thức được?

2 Likes

xin lỗi, nếu được học bài bản thì không phải đi hỏi ạ
mình tay ngang muốn học hỏi nên ở nhà tự học thêm python.
có những câu hỏi không rành mong bỏ qua. cảm ơn đã đọc topic

ok thanks An đã hiểu.
để An add thêm cái database và cho kết nối vào ạ

This topic was automatically closed after 27 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?