Nhập file text vào mảng 2 chiều trong C

Chào mọi người, hiện e viết 1 chương trình nhận file dictionary.txt vào mảng 2 chiều như hình ạ.
Ý tưởng của e là khi gặp ký tự xuống dòng thì hàng của mảng tăng 1, nhưng tới đoạn này thì e không biết phải code như thế nào. Mong mọi người chỉ giúp e với ạ.

Code:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h> 

int main() {
  FILE * fp;
  fp = fopen("dictionary.txt","r");

  char points[1000][20];
  int i=0,j;
  
	for(j=0; j<20; j++) {
    if(points[i][j] == '\n'){
    	i++;
			fscanf(fp,"%c",&points[i][j]);
		}
		else{
			fscanf(fp,"%c",&points[i][j]);
		}
  }
  printf("%c\n",points[0][0]);
	printf("%c\n",points[0][1]);
	printf("%c\n",points[0][2]);
	printf("%c\n",points[0][3]);
	printf("%c\n",points[0][4]);
	printf("%c\n",points[1][0]);
  return 0;
}

Bạn vui lòng đăng mã bằng văn bản thay cho chụp hình!


Đoạn mã của bạn chưa ổn.

4 Likes

E đăng dòng code lên rồi ạ.

Em fix được rồi ạ, vì trong If e chưa trả j về 0. Cảm ơn mọi người ạ.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?