Ngoài nhiệm vụ chính, Back-end developer có thể làm gì?

back-end

(Nguyễn Quang Trường) #1

Em đọc về back-end developer thì chỉ biết là họ làm việc xử lí dữ liệu người dùng , quản lí dữ liệu ,… ngoài ra họ có thể làm gì khác ko ạ , chẳn hạn như nếu muốn tạo 1 tính năng cho web app thì họ có thể tham gia làm ko ( giống như 1 software engineer vậy ) . Em muốn hiểu kĩ hơn về mảng này ạ , mong các anh chị trong ngành có thể giải thích thêm


(Trần Hoàn) #2

???
Tính năng nào mà không cần back-end tham gia thế bạn?

Theo mình biết thì back-end là viết ra các api để thao tác dữ liệu, front-end thì call các api đó để thao tác với người dùng.


(Songtotnhe) #3

Bạn liệt kê hết danh sách trong cái “…” của bạn ra đi, những cái bạn suy nghĩ không biết back-end có làm không đang nằm trong cái “…” đó đó :rofl:


(vũ xuân quân) #4

hỏi mơ hồ quá không biết trả lời như thế nào


(Phan Bá Hải) #5

Backend có nhiệm vụ xử lý dữ liệu, thực hiện các task như app desktop nhưng được quản lý online (text editor, file converter, mã hoá dữ liệu,… đều có thể đưa lên server để phục vụ online) , giao tiếp với các hệ thống khác (vd như cần có chức năng checkout paypal hay ngân hàng thì phải kết nối đến paypal hay ngân hàng qua API)
Một backend developer cần phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ các framework liên quan đến HTTP/Microservice (Java, C#, Ruby, Python, Go, Rust,…) ; Biết về CSDL (SQL, các RDBMS, cách thiết kế db, quản trị db, tối ưu hoá truy xuất db,…) ; Biết về bảo mật (XSS, lưu mật khẩu và thông tin khách hàng sao cho an toàn, một số biện pháp hạn chế bug liên quan đến bảo mật như upload file, login, signup, CRUD,…) ; Biết về tối ưu hoá cho service có lượng truy cập lớn (load balancing, caching, multitheading, triển khai dự án để có thể upgrade phần cứng dễ nhất, CDN,…)


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?