Ngày phát hành kiến trúc mới của React Native

Hi
có Ai đang hóng kiến trúc mới của React-native để trải nghiệm hiệu năng xem cải thiện mức độ nào ko?
hóng quá mà Anh facebook chưa hé thêm cho ít thông tin gì cả.
1_eCTd2Ymrxse2TKYe1k4Tew 1_Vjsy_fCUFxle_UvtjZ8D2Q

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?