Ngày làm 8h nhưng phải tập trung và chỉ làm việc quan trọng!

Đạt có trả lời mâu câu hỏi ở đây: https://daynhauhoc.com/t/topic-ama-ask-me-anything-dat-daynhauhoc-founder-ex-meta-ex-sea-garena-shopee-ex-tum-lum/129628/31?u=ltd

Sẵn tiện trong thời gian nghỉ trưa mình chia sẻ thêm một ít.

Mình thấy trong thời gian mình đi làm, có giai đoạn mình làm việc nhiều, tầm 10h mỗi ngày là bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy làm việc nhiều không hiệu quả bằng việc làm tập trung và chỉ làm việc quan trọng.

Làm tập trung tức là mình tập trung vào công việc mình đang làm hiện tại, không có check facebook, email, không phân tâm v.v …

Làm việc quan trong tức là trong những việc mình cần phải làm, việc nào mang lại giá trị lớn nhất về lâu dài. Ví dụ như học một kiến thức mà mình sẽ dùng nhiều trong lâu dài, làm một dự án mà về sau sẽ mang lại giá trị lớn nhất ($$$) hoặc là tiết kiệm được thời gian nhiều nhất v.v

8 Likes

Cái chủ đề này cũng đã được người ta quan tâm nghiên cứu từ khá lâu, có cả môn nghiên cứu chuyên được gọi là “vận trù học” và VN có một “ông trùm” liên quan Tối ưu hoá toàn cục. Còn về mặt bình diện chung XH người ta biết đến Pakinson’s Law, , mặc dù Nguyên lý Pareto nói về kinh tế là chính, nhưng trong công việc/ thời gian thì cũng đáng tham khảo.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?