Ngành Hệ thống thông tin quản lí nên học trường nào?

Em sắp thi đại học và có ý định học ngành hệ thống thông tin quản lí. Cho em hỏi học trường nào thì tốt ạ?

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?