Nếu một topic mình post bị flag thì mình có bị sao không?

Mình thì chưa bị flag nhưng mà mình không biết là nếu mình flag một bài viết thì chuyện gì sẽ xảy ra cho người bị flag?

Có Post mình thấy flag xong vẫn đọc được. Cò Post flag xong thì phải bấm váo unhide mới hiện ra. Cái đó là sao vậy?

3 Likes

Khi gặp một bài viết vi phạm (spam) người dùng sẽ flag (mark as spam) bài viết này để thông báo đến quản trị viên. Bài viết bị nhiều người flag thì sẽ tự động ẩn đi cho đến khi bài viết được chỉnh sửa lại sao cho đúng. Nếu không thì sau 30 ngày hệ thống sẽ tự động xóa bài.

Lưu ý: ở lần chỉnh sửa đầu tiên thì bài viết sẽ tự động unhide, lần thứ 2 trở đi cần phải nhờ admin hoặc mod unhide giúp.

4 Likes

##Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn flag?

Các users có Trust Level 1+ có khả năng flag một bài. Khi đủ 3 users khác nhau flag cùng một bài, thì bài đó sẽ bị ẩn đi. User có Trust Level 0 không thể flag.

Post đó sẽ ngay lập tức bị ẩn

  • Tác giả của Post đó sẽ thấy

Your post was flagged by the community. Please see your private messages.

Bài của bạn đã bị flag bởi cộng đồng. Hãy vào xem private messages của bạn

  • Những người khác sẽ thấy

This post was flagged by the community and is temporarily hidden. View hidden content.

Bài này đã bị flag bởi cộng đồng và sẽ bị ẩn tạm thời. Bấm vào đây để xem lại nội dung

  • Thành viên ban quản trị sẽ thấy bài viết này ở dạng mờ mờ.

Khi flag bài, các bạn nhớ gửi thông báo cho người khác, nhớ là nội dung phải đi đúng vào lỗi sai, lời nói phải thân thiện. Hãy nói theo cách bạn đang nói chuyện với bạn của mình.

Và sau đó nếu…

  • Tác giả của Post đó vào sửa bài, Post đó sẽ hiện ra lại, coi như không có gì xảy ra. Mod không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Người đã flag bài nhận được thêm điểm trust, tác giả Post cũng lấy lại được điểm trust mà họ mất.

  • Tác giả Post không sửa Post: Post sẽ không bao giờ hiển thị lại nữa, người đó sẽ không lấy lại được điểm trust mà họ mất. (Nếu mà điểm trust thấp quá, họ sẽ không thể post bài được nữa. Nếu đó là user mới, tức TL0, họ sẽ tự động bị ban). Nếu Post đó cứ bị ẩn như thế trong 30 ngày, bài sẽ tự động bị xóa.

  • Moderators có thể tham gia.

  • Không đồng ý với flag Người flag sẽ bị mất khá nhiều điểm trust. Tác giả Post sẽ nhận lại điểm trust họ bị mất do bị flg bài, đồng thời cũng nhận thêm được một ít điểm trust. Bài viết không bị ẩn.

  • Đồng ý với flag. Tác giả Post bị flag sẽ bị mất NHIỀU điểm trust. Người flag nhận thêm trust. Bài viết bị ẩn.

  • Tạm hoãn flag Không có gì xảy ra nữa. Bài post vẫn bị ẩn. Nếu bị ẩn hơn 30 ngày thì bài sẽ tự động bị xóa. Không ai bị trừ điểm hay cộng điểm Trust

Nếu bài đó bị flag thêm một lần nữa, thì việc xử lý flag này sẽ được giao cho moderators. Tác giả có sửa bài cũng không làm cho bài hiện lên lại một lần nữa.

(Ghi chú thêm là nếu có một người cứ đi flag một người khác liên tục thì không được tính. Chúng ta muốn nhiều người cùng vote để tránh tư thù cá nhân :slight_smile: )

Mục tiêu ở đây là để cho cộng đồng có thể tự xử lý những người dùng xấu mà không cần tới moderators. Nhưng mà nếu có moderators tham gia vào thì việc xử lý sẽ nhanh hơn, mọi người sẽ nhận được diểm trust nhanh hơn.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?