Nên tìm hiểu về Spring boot trước hay Spring MVC trước?

Các bác cho em hỏi mình nên tìm hiểu về Spring boot trước hay Spring MVC trước ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?