Nên sử dụng trình duyệt nào khi làm front-end?

Không biết mọi người trên DayNhauHoc, khi làm giao diện một website, mọi người sẽ sử dụng Web Browser nào? Em xin chia sẻ về cách chọn Web Browser của mình.

http://vhnam.github.io/blog/nen-su-dung-web-browser-nao-khi-lam-front-end/

Mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và tại sao lại sử dụng nó được hay không?

1 Like

Mình chọn IE 8, lol :stuck_out_tongue:

Hiện tại đang maintain 2 dự án. môt dự án chỉ support IE, một dự án chỉ support Chrome/firefox. Đôi khi không phải muốn là được.
Tất nhiên khi được quyền chọn thì chọn chrome. bởi quen rồi :D, dễ debug.
Sợ nhất là làm với người Nhật phải test trên IE/Firefox/chrome/safari

1 Like

Tớ thì thường hay check trên chrome với firefox thoai. Thằng IE ở vn cũng không còn mấy người dùng nên không test, mình ít làm nên cũng chưa gặp trường hợp dự án nào khách hàng yêu cầu test trên IE.

Chuẩn đó, sản phẩm chỉ hoàn chỉnh khi nó chạy ngon trên IE :smiley:

Để kiểm tra/ debug thì dùng chrome/firefox.
Dùng IE để test thì tùy theo khách hàng.

Tự làm sản phẩm nên chỉ cần Chrome + Firefox là đủ.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?