Nên làm ở TMA solutions hay Terralogic VietNam

Chào mọi người, mình là sinh viên mới ra trường, không biết mình nên làm fresher ở công ty nào hơn nhỉ?

TMA fresher cực nhàn, đa số là được ngồi học. Nếu được giao vô dự án nào cũng chỉ học việc và làm task cực nhẹ :grin::grin::grin:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?