Nên học web hay mobile

Nên học web hay mobile?

Nếu đã có nền C# thì bạn chuyển qua làm web backend dùng DotnetCore cũng dễ dàng hơn đấy.

3 Likes

học cái gì thì tuỳ vào bạn chứ sao lại “đẽo cày giữa không gian mạng” như này
học mobile hay web, thích cái nào thì học cái đó

4 Likes

Tất nhiên là chỉ tham khảo thôi chứ người cuối cùng quyết định đương nhiên là mình rồi

Đã làm trong ngành này, thì trước sau cũng sẽ phải học cả 2 thôi, đừng bó buộc vô một cái duy nhất.

Với tình trạng hiện tại của bạn,
học web thì bạn phải bỏ thời gian cá nhân + tiền túi ra mà học
học mobile thì bạn được dùng thời gian trong công ty + công ty trả lương cho bạn học

Nhìn vô là thấy cái nào lợi hơn rồi :slight_smile:

4 Likes

nếu công ty có base về C# thì bạn có thể tham khảo .net maui có làm app mobile nhưng cái đó thị trường jobs ít

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?