Nên học vuejs 2 hay vuejs 3?

Nên học vuejs 2 hay vuejs 3 ạ. Ace đã và đang làm vuejs cho em ý kiến với ạ.

Bạn lên xem JD trên vietnamwork, itviec,… xem bên nào xuất hiện nhiều thì học, vậy cho dễ.

1 Like

theo mình thấy thì nên học luôn vue3 nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?