Nên học ngôn ngữ lập trình nào?


(Nguyễn Thảo Ngân) #1

Năm nay e lên lớp 11. Em đang định học lập trình nhưng không biết nên học ngôn ngữ nào, mặc dù học pascal từ lớp 8 những giờ một chút gì em cũng không biết ?? Em muốn học để sau này có thể lập trình game, web, muốn đi từ cơ bản để dễ nắm bắt hơn. Và có nên học pascal không hay học các ngôn ngữ khác??
Mong anh chị giúp đỡ!!!


(Nhật Tiến) #2

Khuyến khích học C/C++ để sau này bạn có thể học các ngôn ngữ khác dễ hơn.
Còn không thì bạn có thể học Python, Java…


(vũ xuân quân) #3

Muốn đi từ căn bản thì theo học khóa học này.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?