Nên học game UNREAL không

chào các bác chuyện là em dân điện tử, code C++ khá ổn, hiện em đang được training ở công ty về UNREAL , em thấy lương của game dev khá thấp so với các mảng khác cũng như em thấy ở vn ít tuyển UNREAL

Bạn tự đánh giá bản thân, hỏi vài người thân quen xem bạn có phải là người có tính mơ mộng trên mức bình thường? Nếu có, học Unreal ngay và luôn, nếu không, bạn đang… tiếp tục lăn tăn cho đến bạc đầu.

4 Likes

Tớ có mấy câu hỏi cho cậu:

  1. Cậu mong muốn điều gì ở công việc? Cho cậu lương cao nhất có thể, hay yếu tố nào khác?
  2. Cậu có lựa chọn nào khác ngoài unreal và làm game dev không?
  3. Tại sao cậu chấp nhận training unreal? Cậu biết gì về engine này rồi? Và cậu biết cậu có thể làm gì với engine này chưa?
  4. Với thông tin cậu biết, lương của game dev thấp ra sao? Cậu đã tìm được bao nhiêu job game dev ở VN rồi? Và cậu so sánh nó thấp so với job nào?
    Còn job ở nước ngoài thì sao?
  5. Nếu 50% mọi người nói cậu nên học, 50% nói cậu không nên học, cậu sẽ chọn điều gì?
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?