Nên chọn fsoft hay fis


(Oc Bien) #1

mình vừa pass fsoft và fis nên chưa biết chọn nơi nào. Các bạn có thể cho mình ý kiến ko?


(Đỗ Nhiên) #2

chỗ nào chả bạn cao hơn


(Oc Bien) #3

fis bạn. Fsoft thì làm cho Nhật


(Xanh Tuyen Dung) #4

Bạn vào làm chưa. Bạn có thể giải thích nó khac nhau nao k, nên chọn cái nào cho phù hợp mình chuyên asp.net bên web


(J_Vu) #5

nếu bạn là lập trình viên và mới ra trường thì nên chọn fsoft, vì nó hay cho fresher làm dự án, nhưng sẽ phải OT nhiều vì bug tùm lum nhưng đổi lại bạn lên tay nhanh hơn, nếu không thì vào fis


(Nguyen Ca) #6

fis thì làm product có cái fis-hopital và fis-accountant đang triển khai cho các dự án, viết bằng C# thì phải, không biết em làm vào core team hay đi triển khai -.-.


(Thất Vinh) #7

Mình đang làm trong Fsoft đây , khuyên bạn nếu vô FSOFT thì nên tìm những đơn vị bên thị trường Âu Mỹ á , chứ làm bên trị trường Nhật chán lắm


(Oc Bien) #8

em làm fis-hospital em làm về tester mà tình hình thấy ko khả quan lắm


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?