Nắm được java core, sql thì có thể xin thực tập ở đâu?


(Summoner's Rift) #1

Mình vừa kết thúc năm 2 , nắm được java core , sql mình xin thực tập thì nên ở đâu ạ vì mình có học hè nên part-time thì công ty nào môi trường tốt , có hoặc ko có lương cũng được gì mọi người tư vấn với


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?