Muốn viết tool hack đạn cs 1.1 thì cần làm những gì?


(Thịnh Infomation Security) #1

em muốn viết tool hack đạn cs1.1 thì cần làm những gì ạ


(Hai) #2

Bây giờ cs 1.1 trên mạng có code đó bạn, lên mạng search rồi xài chứ dùng tool chi mắc công


(Văn Dương) #3

Tôi fan CS !
Tôi xin ông đấy ông tướng.


(明玉) #4

Cần phải học Assembly.


(Killua) #5

Muốn hack đạn, bom thì bác phải là chủ phòng đã, muốn hack đc thì cần biết C/C++ để giao tiếp, đọc ghi vùng nhớ mem(sử dụng mấy hàm của winapi), sau đó phải biết dùng asm để trace các giá trị vùng nhớ, trc cũng viết 1 cái nghịch chơi vì chúng nó toàn hack ngầm giả ngu nên vào phá


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?