Muốn tìm công việc ổn đinh có nên học aptech fpt không?

Em năm nay 23 tuổi do thời đi học ham chơi bỏ học làm lung tung bây giờ em muốn có công việc ổn định có nên học aptech fpt không?

không có ai có thể đảm bảo được chuyện này cho bạn cả

không ai đảm bảo được ngoài bản thân bạn, mà hỏi câu này thì nhiều khả năng là khó

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?