Mượn tài khoản học Funix

Xin chào mọi người.
Em đang bắt đầu học lập trình. Em thấy cái khoá học của funix rất hay nên muốn mượn 1 tài khoản funix để học thử và đánh giá, đặc biệt là học phần 2 3. Nếu được em sẽ theo học funix. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?