Muốn lập trình hệ điều hành thì cần phải học gì?

mn ơi, cho em hỏi là bh muốn viết ra 1 hệ điều hành sử dụng gui thì cần học những gì và có tool nào hỗ trợ nó không??

có wiki hướng dẫn đầy đủ luôn bạn ơi
https://wiki.osdev.org/Expanded_Main_Page

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?