Muốn làm lập trình viên Java cần học những gì?

Em chào các anh chị ạ, em hiện tại mới lên năm 2, mục tiêu của em là muốn làm lập trình viên Java, các anh chị cho em hỏi muốn làm lập trình viên Java ngoài ngôn ngữ java ra cần phải học thêm những ngôn ngữ nào thế ạ?

1 Like

Chú vừa ghé trang này thì thấy bài viết của cháu.

Có vài câu hỏi cho cháu:

  • Cháu đang học trường, ngành nào thế?
  • Hồi thi đại học cháu thi được bao nhiêu điểm? Điểm từng môn thế nào?
  • Kết quả học tập năm Nhất của cháu thế nào? Có phải thi lại môn nào không?
  • Hồi phổ thông cháu có học thêm nhiều không? Điểm trung bình các môn ra sao? Môn nào cháu khá nhất? Dở nhất?
  • Tại sao cháu lại “muốn làm lập trình viên Java”?
  • Tại sao phải là Java mà không là ngôn ngữ nào khác?
  • Tại sao phải là “lập trình viên” mà không phải các vai trò/vị trí khác?
  • Cháu hiểu thế nào về Java? Cháu đã tìm hiểu thông tin về Java như thế nào?

Cháu ráng trả lời đi rồi chú tư vấn cho. Người “muốn làm lập trình viên Java” phải/cần được tư vấn kỹ càng.

3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Bn lên các trang tuyển dụng việc làm Java coi họ yêu cầu gì thì học hết nha. Java thì làm android, làm backend. Làm android thì bn cứ vô thực hành ngay và luôn không cần học gì trước. Backend thì bn học: Toán Rời Rạc -> CTDL&GT -> CSDL -> Hibernate -> Spring. Chúc bn học tốt

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?