Muốn làm game trên một engine game thì phải hiểu những gì?


(Smart Tv And Film) #1

Câu hỏi như tiêu đề ạ! Mong mọi người giải đáp ạ!


(SITUVN.gcd) #3

Câu hỏi bao quát ghê chứ!

Mình nghĩ cái đầu tiên cần hiểu là Tài liệu.


(noyeye) #4

thế nào cũng có vài ông vào bảo build engine để hiều.


(Florastamine) #5

Thớt muốn học sử dụng game engine chứ đâu phải game programming mà phải “có vài ông vào bảo build engine (cho) dễ hiểu”?


(Smart Tv And Film) #6

là sao ạ? EM chưa phân biệt được build engine vs game engine


(rogp10) #7

Tương tự như học công thức và đi mua nguyên liệu làm phở (rất khó) so với việc đi ra quán :smiley:


(Red Sand) #8

Xin chào, hy vọng là bạn hỏi thật chứ không troll.
Mục đích của rendering là thể hiện thế giới 3D lên màn hình máy tính.
Cho các thông tin về vật thể như kích thước, vị trí, màu sắc, ta dựa vào bộ hàm API mà hệ điều hành cung cấp để biến input đó thành 1 bức hình 2D. Những chương trình giúp gói lại quá trình đó để phục vụ cho mục đích lớn hơn gọi là engine.


(Anh Ngọc) #9

Thường thì:

  • Select game engineer: Unity, cocos2dx, phaser…
  • Làm theo tutorial cơ bản để biết làm sao để setup, build.
  • Tìm hiểu về cấu trúc start, update loop, render. camera, ui…
  • Tìm hiểu về cách chuyển scene, tổ chức scene,level… sao cho hiệu quả.
  • Tìm hiểu về physic, particle, shader…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?