Muốn học về thiết kế mạch điện tử để đi làm thì nên học những gì trước?

Mọi người cho em hỏi hiện tại em đang học ngành Kỹ thuật điện tại đh bkhn.[Do không đủ điểm nên em ko thi đc điện tử viễn thông ]. Nếu muốn học về thiết kế mạch điện tử để đi làm thì nên học những gì trước ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?