Muốn học về auto tool thì nên học ngôn ngữ nào trước?

Em muốn học về auto tool thì nên học ngôn ngữ nào trước ạ? Em thực sự rất muốn học về tool auto, mong anh chị giúp đỡ ạ

Bạn thấy nó ngầu nên muốn học à.
học cái này cho dễ

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?