Muốn học ngôn ngữ lập trình web thì tôi nên bắt đầu từ đâu?

web-programming

(Nguyễn Xuân Tuấn) #1

chào ae ,tôi muốn học ngôn ngữ lập trình web thì tôi nên bắt đầu từ đâu ??? h tôi đang tự học c++ trên youtube ạ


(Songtotnhe) #2

Muốn học để chuyên về làm web thì trước tiên chắc chắn là phải học HTML + CSS + Javascript,
áp dụng được 3 cái trên thì có thể làm được trang web tĩnh rồi.
Bạn lên youtube gõ mấy từ khóa ở trên, xem thử trang nào dạy dễ hiểu thì học nhé.

Tạm thời là vậy, hỏi tới đâu trả lời tới đó.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?