Muốn bước vào CNTT thì nên học Khoa học máy tính hay Kĩ thuật phần mềm?

Dạ, em muốn bước vào CNTT thì theo anh chị em nên học cái gì ạ Khoa học máy tính hay Kĩ thuật phần mềm ạ
Nếu bây giờ em muốn tìm hiểu và học sơ trước thì em nên học ngôn ngữ lập trình trước không ạ và nếu học thì em nên học cái nào trước ạ

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?