Muốn biết lộ trình học làm an ninh mạng

thưa dạy nhau học,

em tên Quyền ở tphcm.

em muống biết lộ trình học làm an ninh mạng

như trước tiên học C++ , rồi học lập trình hướng đối tượng, rồi sao nữa?

em cảm ơn!

Trần Chí Quyền.

nếu bạn cần thì ở đây có,
cái roadmap này nó hơi khó nhìn, cứ tưởng học hết đám kia rồi mới tới programming c++
nhưng không phải thế

mấy cái màu vàng bằng level với nhau, vì map nhỏ nó đặt trên/dưới, chứ đúng ra màu vàng là những cái ngang nhau, không phải học trước học sau

image
image

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?