Mời góp ý Ứng dụng web từ điển (anh-việt / việt-anh) Bản Update

  • Xuất phát từ niềm yêu thích ngôn ngữ lập trình Python và mong muốn phát triển 1 công cụ giúp bản thân học tiếng anh tốt hơn, từ đó Pytudi đã ra đời, trải qua nhiều phiên bản và cập nhật hàng ngày, Pytudi dần trở nên hoàn thiện hơn nhờ những lời góp ý từ mọi người :smiley:

  • Phiên bản hiện tại đã hỗ trợ phát âm tất cả câu tiếng anh trả về khi bạn tra từ hoặc câu trên smartphone, cập nhật thêm kho từ vựng và các cặp câu song ngữ…

  • Liên kết link tới Github chứa mã nguồn phiên bản đầu cho mọi người tham khảo, link nhận phản hồi ý kiến từ mọi người.

  • Rất mong nhận được những phản hồi quý giá từ các bạn để sản phẩm có thể phục vụ mọi người được tốt hơn :smiley:

  • link: https://pytudi.herokuapp.com/

4 Likes

câu welcome…khi vào trang lặp lại nhiều lần quá,
có tùy chọn tốc độ phát âm thì hay hơn, đọc nhanh quá
cho m hỏi bạn lấy các file âm thanh phát âm từ nguồn nào thế

1 Like

Bạn ấy dùng API của laban

1 Like

cảm ơn bạn đã góp ý, mình xin trả lời bạn phát âm mình sử dụng https://responsivevoice.org/ :smiley:

  • Nhập từ cần tra vào text box, sau khi nhấn nút search thì từ trong text box nên giữ lại không nên clear đi (vì sẽ có trường hợp người dùng muốn gõ thêm một số ký tự để trở thành một từ mới nhưng trong cùng 1 trường từ vựng). Ví dụ ban đầu nhập drive, sau đó bấm search, từ drive bị xoá mất. Trường hợp người dùng muốn tra từ driver, thì phải gõ lại từ đầu. Nếu từ drive còn trên textbox thì họ chỉ cần gõ thêm ký tự “r”.

  • Nút search bo tròn góc, khi click vào thì xuất hiện khung bao quanh nhưng khung đó lại không bo tròn, nên nhìn không đẹp. Trường hợp này bạn đừng bo tròn góc của nút search.

2 Likes

cảm ơn những góp ý từ bạn :smiley:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?