Mời dùng thử ứng dụng từ điển

Chào mọi người, mình (cờ lon) ứng dụng với mục đích học hỏi là chính :v. Mọi người tải dùm và cho mình ý kiến, có thể vẫn còn bug mà mình chưa phát hiện ra :v. Hiện tại mình đang code thêm 2,3 tính năng nữa, sau này sẽ public link trên github. mọi người đừng gạch đá nhé :v
https://play.google.com/store/apps/details?id=ntmod.tudien.anhviet

6 Likes

Nhìn cái giao diện giống bên ứng dụng English Dictionary TFLAT mà mình hay dùng :grin:

Cho hỏi bạn lấy dữ liệu ở đâu vậy ?, cho mình xin địa chỉ để làm của cho sau này khi cần. Cảm ơn :slight_smile:

App không còn tồn tại

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?