Modem ở layer nào trong mô hình OSI?

Hi there ! cho mình hỏi modem ở layer nào trong 7 tầng OSI, mình search thì các forum bảo là ở layer 1. Nhưng mình thấy modem gắn trước router nên mình nghĩ chức năng và cấu tạo phải phức tạp hơn chứ sao lại ở tầng 1 xếp chung với dây cable, HUB được. Với lại có bắt buộc phải dùng modem không ? cảm ơn !

Modem đều chế tín hiệu tuần tự (điện, quang, vô tuyến, âm thanh) thành tín hiệu số. Do đó được xếp ở tầng Physical.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?