Mô tả Dependency injection trong angular

Em đang học angular mà đụng tới phần DI mà có cái đề bài
Em có 1 cái bình, cái nắp bình, chiếc bút và cái thìa…bút và thìa đựng trong cái bình
Mô tả DI qua những vật dụng đó?
Anh(chị) nào giúp em với ạ
Em cảm ơn nhiều ạ

Trùng

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?