Mở file Python không cần command

Chào mọi người , mình đang muốn chạy một phần mềm python dạng console ( ví dụ như

print () )>

mà không cần chạy bằng cmd hay những thứ tương tự mà muốn chạy bằng cách
đúp chuột luôn thì có đc ko và phải làm sao ạ ?

em xin cảm ơn

Bạn google:

how to double click to run python script

hoăc

how to run python script by double clicking

hoặc

run python script double click

rồi đọc hết 2 pages đầu tiên của mỗi cái search là sẽ kiếm được thông tin bạn cần

3 Likes

Bạn tạo 1 file bash nhé !
Kiểu như vầy

#!/bin/bash
python3 sample.py
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?