Mở file .exe sinh ra sau khi compile trên dev C rồi out ngay

Chào mọi người,
Cho em hỏi là em compile trên dev C (f9) nó hiện ra 1 file .exe nhưng em mở file đó lên thì nó không mở được(mở lên cái out luôn). Cho em hỏi lý do và cách khắc phục ạ.
Em cảm ơn.

Trong ứng dụng thực tế, chương trình tắt khi hàm main kết thúc. Nếu muốn nó không tắt, bạn phải giữ cho nó mở, ví dụ như dùng system("pause");

4 Likes

Như trên hoặc bạn có thể thêm input cuối chương trình để ngăn chương trình tắt liền.

1 Like

Mình thấy thầy mình nói là thêm cái getchar() là được. Nhưng mình lại không hiểu cái đó.

getchar() hay getch() tức là input cuối chương trình đó.

4 Likes

Chỉ cần thêm cái đó cuối chương trình thôi à. Hay là thêm chỗ nào nữa.

Thay vì double-click vào file exe để chạy thì bạn có thể dùng cmd để chạy cũng được. Như thế thì chương trình kết thúc nhưng cái nó in ra vẫn lưu trên cửa sổ cmd.

2 Likes

Tự code cho biết.
Post must be at lease 20 characters.

4 Likes

Mình muốn nó giữ ở đấy khi nào mình X thì nó mới thoát.

Thế bạn đặt while(1); ở cuối chương trình ấy :rofl:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?