Mình đổi SS thành NN mới đúng phải không ạ

Không biết bạn đang muốn hỏi điều gì. Mình đã nhắc bạn đặt title cho cụ thể rồi, nhưng bạn không cải thiện. Đọc FAQ đã nhé.

https://daynhauhoc.com/guidelines

Các chủ đề có nội dung sau sẽ bị khóa khi được đăng lên DNH:

  • Chủ đề không rõ ràng, không thể đặt được tên bài viết tương ứng với nội dung.
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?