Memory Allocation in C

Em xin chào mn. Mn cho em hỏi trong ngôn ngữ lập trình C sẽ có mấy kiểu cấp phát bộ nhớ ạ?. Em tham khảo trên một số trang web họ nói rằng có 2 cách cấp phát đó là cấp phát bộ nhớ tĩnh và cấp phát bộ nhớ động, nhưng cũng có một số trang có cả cấp phát bộ nhớ tự động. Điều này khiến cho em hoang mang ?. Mong mn giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Em cảm ơn !

Click HERE for details

2 Likes

cấp phát bộ nhớ tự động là cấp phát bộ nhớ tĩnh đó :V :V chỉ có 2 kiểu thôi, tự động là trình dịch nó cấp sẵn cho và “thủ công” là mình tự gọi malloc/realloc/v.v…

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?