MD5 Checker release version 3.8, bổ sung đạt 81 thuật toán tạo mật mã và băm. Hi vọng mọi người góp ý thêm

Continuing the discussion from MD5 Checker release version 3.1 mới, bổ sung 12 thuật toán. Hi vong mọi người góp ý thêm:

Link tải từ CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.caovanthanh203.appcode&hl=vi

Các chức năng chính:

 1. So sánh file với file dựa trên checksum hơn 500MB
 2. So sánh file với một chuỗi checksum
 3. Tạo mật mã từ một chuỗi đơn giản dễ nhớ với 81 hàm băm từ phổ biến tới hiếm.

Có gì trong phiên bản mới:

 1. UI được cập nhật
 2. Tích hợp thêm thuật toán
 3. Tăng hiệu suất và sửa lỗi
 4. Thêm vào một số bugs nhỏ

Danh sách các nhóm thuật toán đã tích hợp:

 1. MD2, MD4, MD5
 2. BLAKE224, BLAKE256, BLAKE384, BLAKE512
 3. BMW224, BMW256, BMW384, BMW512
 4. CubeHash224, CubeHash256, CubeHash384, CubeHash512
 5. ECHO224, ECHO256, ECHO384, ECHO512
 6. Skein224, Skein256, Skein384, Skein512
 7. Fugue224, Fugue256, Fugue384, Fugue512
 8. Groestl224, Groestl256, Groestl384, Groestl512
 9. Hamsi224, Hamsi256, Hamsi384, Hamsi512
 10. HAVAL128_3, HAVAL128_4, HAVAL128_5, HAVAL160_3, HAVAL160_4, HAVAL160_5, HAVAL192_3, HAVAL192_4, HAVAL192_5, HAVAL224_3, HAVAL224_4, HAVAL224_5, HAVAL256_3, HAVAL256_4, HAVAL256_5
 11. JH224, JH256, JH384, JH512
 12. Keccak224, Keccak256, Keccak384, Keccak512
 13. Luffa224, Luffa256, Luffa384, Luffa512
 14. PANAMA
 15. RadioGatun32, RadioGatun64
 16. RIPEMD, RIPEMD128, RIPEMD160
 17. SHA0, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512
 18. Shabal192, Shabal224, Shabal256, Shabal384, Shabal512
 19. Tiger
 20. Whirlpool1

Hiện tại số nhóm hàm băm được tích hợp đã vượt qua tất cả các công cụ hash phổ biến như:

 1. http://onlinemd5.com/
 2. http://www.sha1-online.com/
 3. https://www.sordum.org/hashgenerator/
 4. https://emn178.github.io/online-tools/md5_checksum.html

Ứng dụng có tích hợp Firebase để phân tích lỗi thời gian thực nên sẽ yêu cầu quyền Internet
Ứng dụng đang được sử dụng bởi hơn 120 người dùng hiện hoạt với 500 lượt cài đặt. Top 4 CH Play với từ khóa "MD5 Checker"

5 Likes

Top 3 r đại ca, suýt tải nhầm. :laughing:
Trên chợ vẫn chưa thấy V3.8 (hiện 3.7), đợi up song thì tải. :laughing:

2 Likes

:joy: mình cũng cảm thấy đau lòng khi play store hôm nay roll out khá chậm làm mất uy tín quá
cắn rơm cắn cỏ cảm ơn bác rất nhiều :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Like

mới nhận được notification, phải chờ hơn 8 tiếng giờ mới xuất bản. Bản 3.8 live rồi nha bác :grinning::grinning:

Chắc lôi hết máy ra tải ủng hộ đại ca mất. :laughing:

1 Like

Hy hy bác ủng hộ 1 vote là mình cảm ơn rất nhiều rồi! không nên lấy nhiều máy đâu <3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?