MariaDB khởi động rất lâu

Continuing the discussion from Làm cách nào chất lượng câu hỏi của chúng ta có thể tốt lên được?:

Vấn đề của tui: phần mềm DBMS mang tên MariaDB khởi động rất lâu, có khi mất vài phút, hoặc không thể khởi động mà báo lỗi timeout.

Tiện thể thì có thể gợi ý giúp bạn một số gợi ý debug:

  • Đọc log trong dmesg/var/log/syslog -> Lý do: Việc khởi động chậm có thể liên quan đến service của bạn đang waiting một event nào đó, ví dụ như license, cho tới khi timeout. Đọc các system log có thể có kết quả. Mình đã debug được nhiều issue qua việc đọc system log.
  • Có thể không liên quan nhưng mình từng bị bug về dùng lệnh sudo bị delay và timeout , do tên của user không match với tên hiển thị. Cụ thể do việc đặt tên user có dấu _ . Bạn có thể dễ dàng biết bug này khi so sánh tốc độ của sudo lsls .
4 Likes

Gợi ý rất tuyệt vời, nhưng mình chả hiểu bị làm sao mà chạy lệnh đó nó ra thành:
dmesg có kết quả:
Selection_037
tail /var/log/syslog sẽ ra:
Selection_038

Không giống với mình tra cứu về hai lệnh đó, thông tin của thiên hạ ra phong phú, ý nghĩa vô cùng. Đàng này mình chỉ có như trên mà thôi :frowning:

2 Likes

Nhờ mode split issue này qua new post


Mình không nghĩ log này nó liên quan tới issue của bạn, nhưng tạm thời disable nó đi để đọc được thông tin hữu ích hơn:

remove 'drm.debug=0xe' from /etc/default/grub
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?