Mapping giữa Entities với VIEW trong JAVA

mình tạo ra 1 bảng VIEW (lấy dữ liệu từ 3 bảng) nhưng không có id cho view, khi mình “Create Entity Class From Database” thì class này báo không tìm thấy id của VIEW.
mình thử select nhưng vẫn liên quan đến vấn đề mapping.
mình nghĩ ra ý tưởng thử tạo trường ID cho view (Auto Increment) nhưng k biết tạo như thế nào. mong mọi người giúp đỡ, thanks

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?