Ma trận phím pic16f887

Code của em phần quét phím luôn không chạy vào if . Mấy a xem giúp em sai ở đâu với ạ :frowning:
https://paste.ofcode.org/GYTdVEvTDkfvpyqfjngWBb

Phải xuất 0 ra các cột c rồi mới kiểm tra trạng thái chứ nhỉ?
Sau đó phải trả về lại mức cao. Mới vô bạn kiểm tra trạng thái rồi thì làm gì thỏa điều kiện.
Còn không thì xuất 0 miết luôn cũng được, hơi tốn điện xíu thôi.

1 Like

em cảm ơn ý kiến của a ạ

https://paste.ofcode.org/KvqTDpc9LW4kh5wVv4ymxu
em đã thêm hàm kiểm tra , test vòng lặp for r thì chạy ngon , nhưng lỗi ở for xuất cột . ai giúp với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?