Lưu connection pool ở đâu?

Chào anh chị!

Em đang làm project môn web có dùng connection pool.
Em có tạo 1 mảng connection để làm connection pool (chạy OK, đúng ở mức độ demo), nhưng em gặp vấn đề là mỗi lần user truy vấn database thì nó tự tạo 1 pool mới ứng với user đó.
Cho em hỏi:

  • Lưu connection pool ở đâu trong Project ạ?
  • Và em phải làm như thế nào để test nhiều kết nối đồng thời trên localhost cho cái connection pool này ạ?
    Vì mỗi lần chạy câu truy vấn, VD: SELECT * FROM TAIKHOAN, thì:
    • Lấy 1 single connection trong pool
    • Chạy xong trả connection về pool

Hiện tại em fix bằng cách lưu cái pool này vào 1 biến static (kiểu như lấy biến này làm 1 bộ nhớ lưu các connection). Không biết em làm như này thì biến này nó có tồn tại từ lúc deploy app cho đến khi tắt server không ạ?
Em cảm ơn!

EDIT (@library): (to @named9112) Tớ format lại câu hỏi của cậu cho mọi người dễ đọc.

@noname00 anh ơi, sao chuyển em qua đây vậy a ?

Hi Minh,

Câu hỏi của cậu là ở 1 topic khác, vì thế @noname00 đã tách topic giúp cậu (cảm ơn @noname00 nhé!)
Cậu nhớ tạo 1 topic mới cho vấn đề của cậu ở lần sau, nếu như nó không liên quan tới vấn đề nào khác nhé!

Regards,

3 Likes

Xài Singleton pattern để làm 1 class chuyên quản lý connection pool có vẻ hay hơn ấy. Chưa kể như vậy dễ viết unit test hơn nữa

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?