Lớp 11 học kì 1 hạnh kiểm tốt, học kì 2 trung bình thì có được xét tuyển đại học bằng hình thức thi đại học không?

mình lớp 11 học kì 1hạnh kiểm tốt, học kì 2 trung bình thì có được xét tuyển đại học bằng hình thức thi đại học không ạ xin cảm ơn

bạn xem thử hình thức thi đại học xét bằng điểm gì thì bạn quy chiếu lại xem bạn có điểm môn gì để xét? xét tuyển học bạ thì xét theo môn thôi bạn ơi.

Trước hết, vì sao bạn bị đánh hạnh kiểm trung bình trong kỳ 2 năm lớp 11 vậy?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?