Lỗi UnboundLocalError: local variable 'barcode' referenced before assignment

, ai debug giúp em ạ, em cảm ơn.

Debug bằng gì. Mắt à bạn. Post code lên nhé.
PS: Search qua thì gần đây bạn hỏi nhiều câu hỏi về tkinker và python với nội dung lỗi syntax và lỗi runtime đơn giản. Có vẻ bạn chưa nắm chắc Python thì phải, trước tiên nên học kĩ Python đã.
PS2: lỗi của bạn do có biến cùng tên barcode nằm ở 1 dòng nào đó của function barcode luôn (kì ghê, thư viện import vào là barcode bạn lại viết 1 function cũng tên barcode) bên dưới phần ảnh chưa chụp đến
PS3: diễn đàn không khuyến khích post ảnh code. Chụp lỗi thì OK. Bạn phải post code dưới dạng text đã format để mn có thể chép về chạy trên máy để debug mà không cần gõ lại. 1 số lỗi cơ bản thì có thể đoán được còn phức tạp thì vẫn cần code thì mới dò được.

4 Likes

Biến barcode chưa được import mà.

2 Likes

Em thấy 1 số bài của forum mình post code lên có thanh trượt lên trượt xuống, làm vậy thì thế nào vậy Bác?, tại em không biết làm nên ngại post code lên thôi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Mà dù sao thì em đã tìm fix rồi do em để 1 biến trùng tên với ‘barcode’ nên lỗi đã xảy ra, em cảm ơn 2 bác trên đã có ý giúp em ạ, sau nay em sẽ rút kinh nghiệm hơn khi post bài hỏi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?